Livskvalité i fokus

”För snyggheten, sundheten och hälsovården”. Så löd mottot då Hagabadet grundades 1876. Över 140 år senare är syftet fortfarande detsamma, om än i form av en modern hälsoklubb som sätter livskvalitet i fokus.

 

Det var under 1800-talet som en engelsk läkare upptäckte sambandet mellan god hygien, rent vatten och kolera. Efter denna upptäckt började det byggas badhus runt om i Europa. I Göteborg, som upprepade gånger härjats av omfattande koleraepidemier, donerade affärsmannen och riksdagsledamoten Sven Rehnström 150 000 kronor för ändamålet.

 

Detta är bakgrunden till att Hagabadet, eller Renströmska Bad- och Tvättanstalten som det hette då, kunde slå upp sina portar 1876.