Information om hagabadet.se

Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats aktuell och korrekt. Vi reserverar oss dock för felskrivningar. Vi förbehåller oss även rätten att ändra priser, produkter och ej tidssatta erbjudanden på webbplatsen utan föregående information.

Hur kan jag avregistrera mig från mejl?

Om du inte längre vill ha mejl från Hagabadet kan du avregistrera dig genom att klicka på ”Avregistrering från nyhetsbrev” som du hittar i nedre delen av ditt nyhetsbrev.

Hur kan jag avregistrera mig från SMS?

Smsa HAGA till 71140. Informationen bifogas längst ner i sms:et

Upphovsrätt kring material på webbplatsen

Allt material (bild, text, ljud och rörlig media etc) på Hagabadet.se skyddas enligt lag. Återpublicering av material får endast ske efter överenskommelse.

Behandling av personuppgifter

Information som lämnas via formulär på webbplats, vid bokning eller vid deltagande på event, arrangemang, provträning hanteras av Hagabadet AB i enlighet med gällande personuppgiftslag. Genom att fylla i dina uppgifter i ett formulär godkänner du att Hagabadet använder dina uppgifter i syfte att marknadsföra produkter.

Lämnande av personuppgifter och kontaktuppgifter vid t ex bokning, medlemskap, event, arrangemang, kurser och provträning mm innebär samtycka till hur Hagabadet arbetar med GDPR.När du deltar i gratisevent och arrangemang kan det förekomma fotografering. Vill du absolut inte förekomma på bild ska du i förväg uppmärksamma arrangören på plats. De bilder vi ev fotograferar syftar alltid på att visa helhet och inte enskilda personer.

Hagabadet behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra åtagande gällande tecknat avtal t ex medlemskap eller vid annan överenskommelse t ex köp av av tjänst.

Hagabadet kan komma att använda inlämnade personuppgifter för att informera om Hagabadets övriga tjänster och erbjudande samt för att ge god service i övrigt.

Personuppgifter kommer inte lämnas eller säljas till annan part i marknadsföringssyfte.

 Om du önskar information om vilka uppgifter Hagabadet registrerar, kan detta erhållas genom att en skriftlig begäran skickas till Hagabadet / Ekonomiavdelning. Uppgiftslämnare kan också begära rättelse av felaktig kontaktuppgift.