Hagabadet rustar för nästa steg

28 februari, 2019 |

Hagabadet har vuxit organiskt med nästan 100 % sedan Göteborgsfamiljen, Helene och Pelle Johansson tog över 2013. Hagabadet tar nu nästa steg i utvecklingen och tillsätter Ingrid Kylén som COO för Hagabadet Haga.
 
1000-tals fler göteborgare tränar, badar och tar behandlingar på våra tre anläggningar i Göteborg.
 
Detta har gett eko både i Sverige och utomlands och tillväxten i både omsättning och lönsamhet gör att Hagabadet blir en bra leverantör av tjänster till hotell och bostadsrättsföreningar samt i egna byggnader. Förfrågningar har kommit från Estland, Stockholm, Helsingborg och nu senast Berlin.
 
Detta är fantastiskt kul och för att kunna möta dessa förfrågningar behöver Hagabadet arbeta med koncernutveckling, produktutveckling och tjänsteutveckling på ett annat sätt än idag, säger vd Pelle Johansson.
 
I organisationsförändringen blir vd Pelle Johansson koncernchef och Ingrid Kylén blir ny operativ chef för flaggskeppet; Hagabadet i Haga.
 
Det är kul att Hagabadet i Haga blivit så populärt bland Göteborgarna och vårt arbete i vår donators, Sven Rehnströms minne fortfarande efter 142 år handlar om göteborgarens välbefinnande, hälsa, sundhet och snygghet. Till dagens stora hälsoproblem inom stress har Hagabadet byggt upp stora resurser för att motverka detta. Redan på 1000-talet förstod man vattnets effekter på hälsan och det är också där ordet spa kommer ifrån salus per Aqua; hälsa genom vatten.
 
Ingrid kommer närmast från rollen som vice vd på Hagabadet och efter sin föräldraledighet har hon i februari tillträtt sin nya tjänst.
 
Det är med stor tillförsikt och varm hand som ägarparet lämnar över det operativa ansvaret för Hagabadet i Haga till en medarbetare som i allra högsta grad är delaktig i Hagabadets framgång.