2023-06-30

Vad händer om jag blir gravid?

Vid graviditet kan medlemskapet frysas 4 månader utan läkarintyg. Frysning mot läkarintyg görs endast i minst 30 dagar och max 365 dagar.