2023-08-28

Vad är Hagabadet Runt?

Det är vårt unika introduktionsprogram för alla nya medlemmar. Det ska hjälpa dig till en bra start, hitta det du älskar. Forskning visar att den som hittar den rörelseform man tycker extra mycket om, har störst möjlighet att få positiva hälsoeffekter under lång tid. Vårt 30-dagars introduktionsprogram Hagabadet runt hjälper dig att få en bra start för en hållbar och långsiktig livsstil. Vi vill få dig att känna dig som hemma så snart som möjligt och se till att du provat mycket av vårt utbud för att du skall hitta dina favoriter.