2023-10-03

När ska jag undvika kompressionsterapi?

Nedan finner du en lista på åkommor och besvär där du ska avstå kompressionsterapi:

  • Artärinsufficiens  
  • Extrema formavvikelser som djupa hudveck, sår och lymfläckage 
  • Allvarlig perifer neuropati 
  • Akuta inflammatoriska hudsjukdomar 
  • Lungödem 

Rådgör med din läkare om du känner dig osäker.