2023-09-21

Ingår gruppträning i medlemskap?

Ja, hela vårt gruppträningsutbud ingår alltid i medlemskap men utbudet varierar beroende på vilket klubb du är medlem på samt vad för typ av medlemskap.