2023-07-03

Hur ofta kan man ta en Kryobehandling i kabinen?

Som mest 2 ggr/dag. För bästa resultat rekommenderas 3-5 behandlingar första veckan och därefter en gång i veckan.