2023-09-06

Gör det ont med Emsella-behandling?

Nej. Behandling i Emsella-stolen är helt smärtfri.