2023-09-28

Är inkontinens vanligt? 

Ja, det är det tyvärr. Både hos män och kvinnor och av varierande orsaker.