2023-11-21

Vad händer när mitt prisskydd går ut 31/10-2024?

Ditt medlemskap fortsätter löpande. Vill du avsluta måste du meddela oss om du vill säga upp ditt medlemskap. Du har alltid 60 dagars uppsägningstid. Vill du att ditt medlemskap ska avslutas 31/10-2024 måste du meddela oss senast 60 dagar innan 31/10-2024.