2023-09-28

Vad bör jag tänka på inför en rollmassage?

Det är bra att dricka mycket vatten. Njurarna behöver tillgång till vatten för att kunna eliminera de vattenlösliga slaggprodukterna.