2023-07-07

Jag vill ha IR madrass under behandlingen, kan jag lägga till det?

IR madrassen finns på samtliga behandlingsbänkar, så det är inget du behöver säga till om i förväg. Läs mer om IR madrassen här