2023-09-21

Hur många klasser kan jag ha bokade samtidigt?

Upp till 6 bokade klasser samtidigt, med en maxgräns på 2 klasser per dag. Platinum-medlemmar kan boka upp till 8 klasser samtidigt, med en maxgräns på 2 klasser per dag.