Tillfälliga regler vid bokning av klasser, fr. 21/1

 
Obs, just nu gäller tillfälliga bokningsregler på klasserna, där medlemmar kan boka max 1 vanlig klass per dag, och ha totalt 3 bokade klasser samtidigt.
 
Våra online-klasser räknas inte med i denna justering utan du kan vara med på de online-klasser du vill. Samma sak gäller för drop-in platser till klasserna. Dessa påverkas inte av bokningsreglerna och du kan få en drop-in plats även om du redan är bokad på en klass.
 
Dessa regler gäller tills aktuella restriktioner från myndigheterna inte längre gäller eller minskas.
 

  • Klasserna släpps kl. 07.00 varje morgon.
  • Medlemmar kan boka klasser 3 dagar i förväg.*
  • Medlemmar kan totalt ha 4 inbokade klasser samtidigt och max 1 klass per dag.*
  • Klassen kan bokas fram till 5 min innan start, därefter gäller dropin-platser.
  • Klassen kan avbokas 60 min innan passet startar.
  • Senaste inbokning från reservlistan sker 60 min innan passet startar, därefter slutar reservlistan att gälla.
  • Biljett måste hämtas ut senast 6 min innan klassen startar.
  • Online-klasser omfattas inte av bokningsreglerna utan du kan boka flera online-klasser samma dag.

 

Vid ej nyttjad eller ej avbokad plats på klass debiteras en avgift på 50 kr som vi skänker till välgörande ändamål.

 

Har du tekniska problem med din app eller behöver du mer information om hur man gör kan du mejla oss på bokningshjalp@hagabadet.se

 
* Som PLATINUM-medlem kan man boka klasser 7 dagar i förväg (på sin hemmaklubb), samt att man just nu kan ha 8 klasser bokade totalt, max 1 per dag.