Detta är ett program som lättast kan beskrivas som en kombination av egna kroppsviktsövningar, styrka och konditon – givetvis under ledning av musik! Musiken är, som i alla former av Zumba, en viktig del av passet. Genom att använda sig av sin egna kroppsvikt, kommer man att få muskulär uthållighet, toning och definition, och givetvis den stora glädjen att träna tillsammans till härlig musik!