Med fokus på dans och mod, kontra meditativ stillhet med yogainfluenser.
 
Fusion DanceOut är en pulshöjande konditionsklass med fokus på dans och mod och en känsla av fri form. Dans, svett och meditation på en och samma gång. Både musik och ditt inre lockar till rörelse som gör att pulsen stiger. Kroppen får en svettig genomkörare både i dansrörelse och i yogarörelse. Insidan får en känsla av öppenhet och frihet.