Vad är PureLife™?

Att välja att träna med en ”PT” på Hagabadet skiljer sig gentemot andra gym och friskvårdsklubbar där det främst handlar om en person som hjälper dig att ta fram ett träningsprogram och som sedan peppar och pushar dig. Inget fel med det, men på Hagabadet har vi en mer holistisk syn på träning, hälsa och välmående.

 

Vårt PureLifeprogram tar dig till en helt annan nivå. PureLife™ vet att din produktivitet inte slutar med din arbetsdag, att din kraft inte kommer från gymmets väggar och att välmående inte tappas på flaska. Det är träning utifrån många parametrar och utan begränsningar, fylld med kraften av förändring och löftet om en oändlig potential. PureLife är inte bara en starkare kropp utan även smartare beslut – ett alltigenom bättre liv.

 

Ditt bästa jag – genom hela livet

PureLife™ är ett livsstilsprogram med en unikt holistisk approach, där syftet är att du ska kunna leva ett så friskt och energifyllt liv som möjligt. Programmet bygger på år av erfarenhet kombinerat med den senaste forskningen som tydligt visar att den enda vägen att nå en höjdpunkt i ditt välmående är att arbeta med rörelse, kosten och successiva förbättringar i symbios.

Du och kraften av PureLife™

Vi har alla våra anledningar att träna. Och eftersom två kroppar aldrig är helt lika blir träning som mest effektiv om den individanpassas.

Ditt första steg är en PureLife-utvärdering som inkluderar ett djupgående medicinskt formulär och hälsoundersökning, kroppssammanssättningsanalys, rörelseanalys, metabolisk test (din fysiska ålder) och en fotoscreen i 360 grader så att du sedan kan följa dina framsteg via din personliga webbsida.

Vi är ensamma i Sverige om att erbjuda hälsoundersökningar där du gör ett blodprov, som efter sex månader följs upp av ytterligare ett blodprov för att visa de förbättringar som skett inuti din kropp. Exempelvis funktionen hos vitala organ såsom hjärta, lever och njurar, men även andra hälsoaspekter såsom minskad risk för diabetes och lägre blodfetter.

Tillsammans med din livsstilscoach utvärderar ni även din historik, eventuella skador och målsättningar för att skapa din egen, personliga vägkarta till ett mer vitalt liv. Eftersom dina behov och mål kommer att variera över tiden och utifrån din livssituation kommer dialogen mellan dig och din coach ständigt att vara central.

Det rätta teamet

Ett träningsprogram är bara så bra som människorna bakom det. Med PureLife™ kommer du att ha en hälsocoach snarare än en traditionell tränare.

PureLife har gått igenom rigorösa empiriska tester. Vi är dessutom ständigt uppdaterade inom den senaste forskningen och nya innovationer på hälsoområdet, och våra coachers färdigheter är unikt kvalificerade att ta fram program som ger dig ett genombrott som inte bara ger resultat utan som även dramatiskt förbättrar ditt liv.

Vår historia är din historia

Vad gör PureLife™ så speciellt? Det är såklart de extraordinära människorna som lever det varje dag. Det är sanna historier från verkliga människor som vi hjälpt att göra det omöjliga möjligt tack vare PureLife. Fråga gärna efter referenser för just dina behov, så för vi dig samman med någon som har haft samma behov och lyckats få en extraordinär hälsostatus.

PureLife™ för alla

Alla Hagabadets tränare och coacher har genomgått en rigorös genomlysning och utbildningsprocess med PURELIFE™ som den mest avancerade nivån. Men lika viktigt som tränarens expertis är att denne är rätt person för just DIG. Utifrån dina egna önskemål, din personliga historia och eventuella skador ser vi till att matcha dig med den coach som är bäst lämpad att guida dig till fantastiska resultat.

Varför träna på Hagabadet?

Det är enkelt. Våra tränare och coacher är några av marknadens mest utbildade och passionerade, och våra livsstilsprogram som är grundade i forskning ger verkliga, bestående resultat. Något många av våra kunder som uppnått fantastiska hälsoförbättringar gärna vittnar om. Dessutom erbjuder vi den bästa utrustningen i den mest inspirerande miljön i Sverige. Varmt välkommen du också!