Medicinsk träning

Det finns ett glapp mellan sjukvård och träning. Sjukvårdens ansvar tar slut långt innan den enskilde individen fått tillräckligt med styrka, energi och kunskap för att själv fortsätta med sin rehab för att må så bra som möjligt. På samma sätt finns ett glapp innan det gått så långt att man blir ett fall för sjukvården. Man är inte frisk men heller inte tillräckligt sjuk eller skadad.

 

Den roll som medicinsk träning fyller är tydligt skilt från den funktion som sjukvården har, att ställa diagnos och behandla. Den medicinska träningen är bryggan mellan sjukvård och personens förmåga till att själv driva sin egen träning och hälsoarbete.

 

Hagabadet har en hälsokompetens som är helt unik – allt under ett tak och i en frisk och härlig miljö.