Soundhealing&Breathwork, 55 min

Boka
I dessa klasser använder vi oss av kristallskålar, gong, rainstick och andra vibrerande instrument för återhämtning och låter ljudet resonera djupt inne i våra celler vilket är kraftfullt och effektivt vid förändring av vår fysiska kropp känslotillstånd och tankemönster. Denna klassen innehåller även breathwork (andningsmeditationer).