SOUNDHEALING, 55 min

Boka
Ljud är en av våra äldsta former av helande. I dessa klasser använder vi oss av kristallskålar, gong, rainstick & andra vibrerande instrument för återhämtning. Vi låter ljudet resonera djupt inne i våra celler vilket är kraftfullt och effektivt vid förändring av vår fysiska kropps känslotillstånd och tankemönste. Passar alla.