SOUNDHEALING, 45 min

Boka
Ljud är en av våra äldsta former av helande. I dessa klasser använder vi oss av kristallskålar, gong, rainstick och andra vibrerande instrument för återhämtning och låter ljudet resonera djupt inne i våra celler vilket är kraftfullt och effektivt vid förändring av vår fysiska kropp känslotillstånd och tankemönste. Passar alla.