Somatics, 55 min (YS)

Boka
Somatics är en neuromuskulär rörelseform som består av långsamma, medvetna rörelser som utförs liggandes ner. Genom att balansera nervsystemet återskapas frihet, kontakt och känsel i din Soma ( kropp och hjärna ) till följd av bättre rörelseförmåga. Rörelserna är utformade för att frigöra hållningsmönster som orsakats av spänningar, skador och stress som ansamlats under livets gång.