Kundaliniyoga Soft, 55 min

Boka
En mjuk morgon kundaliniklass. Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet med den indiska yogin, Yogi Bhajan. I kundaliniyoga ligger stort fokus på den mentala och andliga delen av yoga. Därför kallas den också medvetenhetens yoga. I ett kundaliniyogapass ingår därför även meditation och användandet av mantran som en naturlig del.