Kundaliniyoga med soundhealing, 70 min

Boka
I kundaliniyoga ligger stort fokus på den mentala och andliga delen av yoga. Därför kallas den också medvetenhetens yoga. I ett kundaliniyogapass ingår därför även meditation och användandet av mantran som en naturlig del. Denna klass avslutas med soundhealing (en längre avslappning med kristallskålar och gong som spelas)