Hot Vinyasa Fire, 55 min

Boka
En klass för dig som vill väcka din inre eld med fokus på upprepande kraftfulla rörelser, core work, pranayamas och kriyas. Uppbyggd på både kroppslig och mental styrketräning, där vårt syfte med hjälp av eld elementet transformerar mönster, vanor och undanflykter genom att möta oss själva i utmaning. Ett vardags verktyg för att återfordra din glöd.